Bestemmingsplan

Nieuwsupdate juni 2022

Op dit moment ligt het plan bij de Raad van State i.v.m. bezwaren op het bestemmingsplan. Zodra er een uitspraak bekend is, volgt een nieuwe updateNieuwsupdate maart 2022

In het vorige bericht konden wij melden dat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage was gelegd. Het College heeft de afgelopen periode de zienswijzen beoordeeld en de nota van beantwoording zienswijzen opgesteld.

Inmiddels zijn de wijziging van het bestemmingsplan en de beantwoording zienswijzen voorgelegd in de raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving van februari. In de raadsvergadering van 10 maart jl. heeft het College het voorstel gedaan aan de gemeenteraad voor definitieve vaststelling van het bestemmingsplan. Dit definitieve bestemmingsplan ligt op het moment van dit schrijven voor 6 weken ter inzage voor belanghebbenden.

Bent u geïnteresseerd en heeft u zich nog niet aangemeld, doe dit dan alsnog hier om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen.


 

Nieuwsupdate juli 2021

Eindelijk kunnen we weer een update geven voor de ontwikkeling van de locatie Borst in Hattemerbroek. Het ontwerp-bestemmingsplan is vastgesteld door het college van de gemeente Oldebroek voor de beoogde bestemmingsplanwijziging.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten dat het ontwerp-bestemmingsplan per 7 juli 2021 ter inzage wordt gelegd voor een periode van 6 weken.

In de lokale krant “huis-aan-huis Oldebroek” van 6 juli 2021 is de publicatie vermeld voor de benodigde bestemmingsplanwijziging. Na 6 weken worden de eventuele reacties van omwonenden en belanghebbenden beoordeeld. Afhankelijk van de reacties op het ontwerp-bestemmingsplan kan eind dit jaar het bestemmingsplan worden vastgesteld en ter inzage worden gelegd, eventueel met aanpassingen die voortvloeien uit de ontvangen reacties/zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan.

Pas na de afgeronde beroepsfase van het bestemmingsplan zal het project in verkoop kunnen gaan. Zodra het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gaat kan hier een voorlopige planning voor worden afgegeven.Met het ontwerp-bestemmingsplan is een eerste stap gezet om te komen tot realisatie van de 36 woningen in Hattemerbroek.

Bent u geïnteresseerd en heeft u zich nog niet aangemeld, doe dit dan alsnog hier om op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen.

 Nieuwsbrief d.d. juni 2020

Belangrijke mijlpaal bereikt

Alweer ruim een jaar geleden (6 mei 2019) ondertekenden de gemeente Oldebroek en IJsseldelta Ontwikkeling B.V. de koop- en realisatie overeenkomst voor de ontwikkeling van locatie Borst aan de Zuiderzeestraatweg in Hattemerbroek. Op deze locatie worden de komende jaren 36 woningen gebouwd. De ondertekening was het startsein voor de voorbereiding van de ontwikkeling. Het is de bedoeling dat de eerste woningen medio 2021 in de verkoop gaan.

Bestemmingsplanwijziging

De afgelopen maanden is er ook gewerkt aan het voorontwerp van de bestemmingsplanwijziging. Door o.a. de PFAS en stikstof toetsingen eind 2019 en aansluitend de landelijke intelligent lockdown door Corona, verliep de planning nog niet zo voorspoedig als gepland. Inmiddels zijn alle voorbereidende onderzoeken verricht ten aanzien van stikstof, flora en fauna, archeologie en bodemgesteldheid. Daardoor is het plan zover dat het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd kan worden. Het voorontwerp bestemmingsplan is ingediend bij de gemeente, in de lokale krant “huis-aan-huis Oldebroek” zal de komende periode een vooraankondiging staan voor de inzage en inspraaktermijn voor het voorontwerp bestemmings-plan. Na 6 weken worden de eventuele reacties van omwonenden en belanghebbenden beoordeeld en verwerkt/weerlegd in het definitieve ontwerp-bestemmingsplan. Afhankelijk van de reacties op het voorontwerp bestemmingsplan kan eind dit jaar het definitieve bestemmingsplan ter inzage gelegd worden.

De planning is dat het college na de zomer zal beslissen om het als ontwerp ter visie te brengen. Het zal naar verwachting eind dit jaar naar de gemeenteraad gaan ter vaststelling. U kunt dit voorontwerp bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bouwplan

Onderdeel van de bestemmingsplanwijziging is ook het stedenbouwkundigplan, het type en aantal starters-woningen, woningen in het middensegment, twee-onder-één-kap-woningen en vrijstaande woningen zijn hierin verwoord. De meest recente verbeelding van het bouwplan met referentiebeelden is opgenomen in deze nieuwsbrief. Het bouwplan bestaat uit totaal 36 woningen en het deelgebied bestaat uit 2 hoofdfasen, waarbij het rechterdeel als eerst in verkoop en realisatie wordt opgestart.

Het totaalplan is verdeeld in de volgende categorieën:

  • Starterswoningen
  • Middensegment woningen
  • Luxe woningen

 

Referentiebeelden

Belangstellend en/of suggesties voor het bouwplan?

Vul dan onderstaand formulier in